× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

S.C. Zdrowie

Gabinet fizjoterapii - NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

33-8119104
Sternicza 26/ A
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1